Sponsorcommissie

De primaire activiteiten van de afdeling wedstrijdzwemmen bestaan uit het geven van trainingen en de organisatie van wedstrijden voor haar wedstrijdzwemmende leden.

De huidige contributie is voldoende om deze basisactiviteiten te blijven handhaven, maar onze afdeling wil natuurlijk haar positie binnen de regio maar ook binnen "zwemmend Nederland" blijven behouden of deze, indien mogelijk, zelfs verder verbeteren en ook o.a. mogelijkheden creëren om de talenten binnen onze afdeling te ondersteunen, maar ook meer activiteiten te ontplooien die niet tot onze basisactiviteiten behoren.

Hierbij kan o.a. gedacht worden aan de organisatie van schoolzwemzwemkampioenschappen, landtraining, e.d.

De sponsorcommissie doet daarom haar uiterste best om gelden te vinden voor alle extra activiteiten die wij willen ontplooien.