De Witte garantiemakelaars kopen superlot voor ZVVS

Zvvs wil De Witte Garantiemakelaars bedanken voor de koop van een Superlot (=50 loten). Ook deze loten zijn geschonken door De Witte Garantiemakelaars aan onze vereniging!

Nu duimen .....

13 december is de trekking