Contributie waterpolo

Voor waterpolo gelden 2 tarieven:

 

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:

Euro 29,50 voor junioren (tot 14 jaar)

Euro 33,50 voor senioren (vanaf 14 jaar)

Eenmalige inschrijfkosten Euro 15,00

 

Over te maken naar NL81 INGB 0000 612281 t.n.v. ZV Vlaardingen o.v.v. naam lid en maand waarvoor wordt betaald.

 

De opzegtermijn is 1 maand en kan per mail naar ledenadministratie@zvvs.nl u krijgt een bevestiging.