Contributie

Contributie wedstrijdzwemmen

(verschuldigd voor 12 maanden per kalenderjaar)

Gedurende de grote vakantie zijn er de eerste 4 weken i.v.m. vakanties van onze trainers en vrijwilligers geen trainingen in De Kulk, Vlaardingen en Dol-Fijn, Maassluis en vinden er geen trainingen plaats in Groenoord, Schiedam.

Zwemmers uit Schiedam kunnen dan, indien gewenst, 2 weken in De Kulk trainen.

Per 1 januari 2018

  • Wedstrijdzwemmen  (meerdere trainingen per week)    € 32,00 per maand
  • Wedstrijdzwemmen éénmaal per week is vervallen per 1-1-2017.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is vastgesteld op €  15,00.

De jaarbijdrage voor een rustend lid (jaarlid) is vastgesteld op € 25,00.

Er geldt een opzegtermijn van één maand, opzeggingen per mail naar:  ledenadministratie@zvvs.nl