Lid worden

 

 

Voor algemene vragen over lidmaatschap, aanmeldingen, mutaties (verhuizingen) en opzeggingen:

  • Marja Louter
  • Telefoon: 010–4358722 of 06-12183613
  • E-mail: ledenadministratie@zvvs.nl
  • Bankrekening: NL81 INGB 0000 612281 t.n.v. ledenadministratie ZV Vlaardingen

Ontvangt u ondanks dat uw een automatische bevestiging heeft ontvangen binnen enkele dagen geen bevestiging van de leden administratie verzoeken wij een herinnering te zenden aan het hierbovengenoemde email adres.

Onze ledenadministratie maakt, net als vele sportverenigingen, gebruik van Sportlink voor de communicatie / aanmelding van nieuwe leden, etc. naar de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (de KNZB).

Voor aanmelding als lid:

Een mail naar ledenadministratie@zvvs.nl met vermelding telefoonnummer en sporttak:

  • wedstrijdzwemmen

​Dan ontvangt u een inschrijfformulier en verdere informatie.

Belangrijk:

Indien deelgenomen gaat worden aan meerdere sporttakken moet dit ook aangegeven worden, omdat hiervoor een aangepaste contributie wordt berekend.